Miljöpolicy

Be-Ge Personbilar AB har en miljöpolicy som innebär att företaget präglas av aktivt miljöarbete utfört av miljömedveten verksamhetsstyrning och kompetent personal. Vi minimerar användning och hantering av miljöfarliga produkter samt verkar för en miljöriktig avfallshantering genom att fokusera medarbetarnas medvetenhet gällande miljöfrågor.

Kundernas behov

Be-Ge Personbilar AB skall alltid möta kundernas behov samt erbjuda attraktiva transportlösningar för person- som godsbefordran. Vi följer vår miljöpolicy som ständigt vidareutvecklar företaget.

Aktivt miljöarbete

Företaget präglas av aktivt miljöarbete utfört av miljömedveten verksamhetsstyrning och kompetent personal i enlighet med generalagentens riktlinjer.