Kvalitet

Be-Ge Personbilar AB levererar kvalitativa produkter och tjänster till våra kunder på avtalad tid och till rätt pris. Företaget präglas av professionella insatser som utförs av kompetent personal med rätt utrustning i funktionella lokaler.

ISO 9001:2015

Vi är stolta över att vara certifierade
enligt ISO 9001:2015.

- Be-Ge Personbilar AB

Kvalitet är när resultat och förväntan är lika

Vårt mål är att du som kund skall bli utomordentligt nöjd med oss och därför strävar vi efter att försöka ge lite mer än det du förväntar dig. 

Kontakta oss här

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders behov är grunden till hela vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer. Kunden är det viktigaste för oss och vi hjälper alltid till att tydliggöra kundens behov och tillhandahålla lösningar. Vi anpassar vårt agerande så att våra lösningar möter behoven på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.