Mobilitetsgaranti

Stina Eneman Nyheter

Volkswagen Mobilitetsgaranti är till för dig som servar din bil på en auktoriserad

Volkswagenverkstad. Startar inte bilen eller om den stannar under färd så att den

ej kan eller får köras vidare, så ska Volkswagen Mobilitetsgaranti göra det möjligt

för dig att fortsätta vara mobil.

När kan jag åberopa Volkswagen Mobilitetsgaranti?

Får du inte igång bilen eller om den stannar under färd och inte kan köras för egen maskin till verkstaden eller att anvisningar i instruktionsbok inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter, så kan du åberopa Volkswagen Mobilitetsgaranti.

Hur gör jag om jag får stopp under färd?

Du skall alltid ringa vår larmcentral som är bemannad dygnet runt.

Telefon inom Sverige: 020-66 55 00

Från övriga Europa: +46 771 66 55 00

Vad kan jag få hjälp med?

Direkt på plats kan du om möjligt få hjälp med enklare arbeten som t.ex. säk ringar, slangklämmor, starthjälp etc.

Kan verkstaden inte omgående reparera bilen kan vi erbjuda dig ett av följande alternativ:

Lånebil:

Du kan du få disponera en hyrbil, tills bilen är reparerad, upp till tre dygn kostnadsfritt. Du får själv stå för kostnader som drivmedel, vägavgifter etc. Behöver du disponera bilen längre än tre dygn får du från och med dag 4 själv stå för kostnaden.

Alternativ resa:

Om du befinner dig på annan ort än din hemort så kan du få ersättning för resa med allmänna kommunikationsmedel (buss, tåg, taxi etc.). Färdkostnaden ersätts med maximalt samma belopp som motsvarande kostnad för hyr/lånebil

Fri övernattning:

Är du på på resande fot och det passar bättre med övernattning på hotell än att fortsätta resan med hyr/lånebil, så ersätts övernattning på hotell i ett dygn inkl. frukost. Detta gäller samtliga

resande i bilen.

I dagarna har Falck Räddningskår skickat ut ett erbjudande till våra kunder om en assistansförsäkring. Tyvärr så har utskicket nått kunder som idag har en gällande mobilitetsgaranti.