Kvalitet

Be-Ge Personbilar AB levererar kvalitativa produkter och tjänster till våra kunder på avtalad tid och till rätt pris. Företaget präglas av professionella insatser som utförs av kompetent personal med rätt utrustning i funktionella lokaler.

Kvalitet är när resultat och förväntan är lika

Vårt mål är att du som kund skall bli utomordentligt nöjd med oss och därför strävar vi efter att försöka ge lite mer än det du förväntar dig.

Vi är auktoriserade representanter

För våra Generalagenter både inom försäljningen, service- och reparations-
verkstäderna, vilket innebär att vi uppfyller deras höga krav på kundhantering, utrustning, utbildning och reservdelshantering.

Systematiskt arbetssätt

Vi har ett systematiskt arbetssätt och ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001. Vår verksamhet blir ständigt kontrollerad, både genom egna och externa revisorer som hjälper oss att hela tiden bli ännu bättre.

Synpunkter från våra kunder

Synpunkter från våra kunder är alltid välkomna och vi genomför kundundersökningar kontinuerligt. Resultaten sporrar oss till att ständigt jobba med förbättringsåtgärder.

TÜV

Detta kontrolleras årligen av TÜV som inte tillåter några avvikelser.

Krav för att vara återförsäljare

Kraven för att vara återförsäljare och representanter för Volkswagen och Skoda är tuffa och detaljerade.

TUV kvalitet

Vi är stolta över att vara certifierade
enligt ISO 9001:2015

Har du frågor angående företagets
kvalitet samt kvalitetspolicy kontakta
vår Kvalitetschef.

kvalitetschef Simonette De Groot

Kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders behov är grunden till hela vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi har hög kompetens

Vi säkerställer medarbetarnas kompetens, organisationens expertkunnande och förutsättningar genom ständig utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi sätter kunden i fokus

Kunden är det viktigaste för oss och vi hjälper alltid till att tydliggöra kundens behov och tillhandahålla lösningar. Vi anpassar vårt agerande så att våra lösningar möter behoven på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi tar ansvar

Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och kan ta helhetsansvar som ger våra kunder trygghet hela vägen.

Vi driver ständig förbättring

Vi har utmanande mål och höga ambitioner avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten på vårt jobb. Vi följer upp våra prestationer genom kontrollprogram, ständiga kundundersökningar och förbättrar våra arbetssätt och rutiner för att möta kundens och omvärldens föränderliga behov.

5/5

Vårt mål är att du som kund skall få en 5-stjärnig upplevelse av varje kontakt med oss.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.