Service och Reservdelar


Be-Ge Personbilar AB innehar agenturerna för person- och transportbilar av märkena
Volkswagen och Skoda. Vi är specialister och har rätt kompetens genom mångårig erfarenhet och rätt utbildning. Våra kunskaper uppdateras ständigt så att vi alltid kan ta emot just din bil på rätt sätt. Vi har tillgång till de senaste diagnossystemen som snabbt upptäcker fel, ofta innan de påverkar din bil. Dessutom har du alltid möjlighet att få programvaran i din bil uppdaterad.  När du servar din bil hos
oss vet du att den fortfarande är 100 % original när den är klar. Det är vi som vet vad din bil behöver!


Kvalitetskrav på verkstad och utrustning

En verkstad som är auktoriserad för Volkswagen måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Detta innebär att verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla tillverkarens kvalitetskrav. Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål.

Kompetent personal med aktuell utbildning

Mekaniker samt övrig verkstadspersonal skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden. Dessa huvudpunkter revideras årligen av tillverkaren och i värsta fall kan en sådan revision leda till att en verkstad mister sin auktorisation. Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.


”Väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar”.

Vårt mål är att du som kund skall få en 5-stjärnig upplevelse av varje kontakt med oss.

Auktoriserad verkstad


Vi använder bara originaldelar som
är tillverkade för just din bil. Vi som utför
servicen är specialutbildade enligt riktlinjer
från tillverkaren och har tillgång till ca 4500 specialverktyg för att kunna ta hand om just
din bil.

En originalservice stämpel i din service
bok ökar även andrahandsvärdet om du ska
sälja din bil.

Be-Ge Personbilar AB är auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och nu även för SEAT i Oskarshamn. Boka service online HÄR

Service & verkstad

När du lämnar din bil till oss för reparation eller service kan du vara säker på att bara reservdelar av bästa kvalite används. Vi har all den utrustning som krävs för att erhålla en auktorisation för våra märken. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vår målsättning

Handlar om att du skall känna dig välkommen och att du skall få bästa möjligaste hjälp och service hos oss. Vi erbjuder lånebil och en hämta och lämna service. Kontakta vår kundmottagning för mer information. Vi finns till för dig.

Kvalitet

Be-Ge Personbilar AB levererar kvalitativa produkter och tjänster till våra kunder på avtalad tid och till rätt pris. Företaget präglas av professionella insatser som utförs av kompetent personal med rätt utrustning i funktionella lokaler.