Miljöpolicy

Be-Ge Personbilar AB har en miljöpolicy som innebär att företaget präglas av aktivt miljöarbete utfört av miljömedveten verksamhetsstyrning och kompetent personal. Vi minimerar användning och hantering av miljöfarliga produkter samt verkar för en miljöriktig avfallshantering genom att fokusera medarbetarnas medvetenhet gällande miljöfrågor.

Vi skall

Vi på Be-Ge Personbilar AB skall ständigt förbättra oss och även, upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål.

Sträva efter

Vi på Be-Ge Personbilar AB ska sträva efter att så långt som det är möjligt byta ut produkter och tjänster mot miljövänliga alternativ.

Arbeta för

Vi på Be-Ge Personbilar AB skall arbeta för att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Be-Ge Personbilar AB skall alltid möta kundernas behov samt erbjuda attraktiva transportlösningar för person- som godsbefordran. Vi följer vår miljöpolicy som ständigt vidareutvecklar företaget.

Miljöpolicy

Aktivt miljöarbete

Företaget präglas av aktivt miljöarbete utfört av miljömedveten verksamhetsstyrning och kompetent personal i enlighet med generalagentens riktlinjer.

Minska påverkan på miljön

Verksamheten skall vara föremål för utvärderingar som leder till ständiga förbättringar i vår strävan att minska påverkan på miljön i vår omvärld.

Verksamhetens miljöpåverkan

Undersökningar och mätningar skall göras löpande av verksamhetens miljöpåverkan. Handlingsplaner för underhåll skall tillskapas med målsättning att uppfylla gällande riktlinjer, miljökrav och miljölagstiftning.

Miljöfarliga produkter

Företaget skall minimera användning och hantering av miljöfarliga produkter samt verka för en miljöriktig avfallshantering genom att fokusera medarbetarnas medvetenhet gällande miljöfrågor.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.