Kvalitet

Be-Ge Personbilar AB levererar kvalitativa produkter och tjänster till våra kunder på avtalad tid och till rätt pris. Företaget präglas av professionella insatser som utförs av kompetent personal med rätt utrustning i funktionella lokaler.

Kvalitet är när resultat och förväntan är lika


Vårt mål är att du som kund skall bli utomordentligt nöjd med oss och därför strävar vi efter att försöka ge lite mer än det du förväntar dig.


Systematiskt arbetssätt


Vi har ett systematiskt arbetssätt och ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001. Vår verksamhet blir ständigt kontrollerad, både genom egna och externa revisorer som hjälper oss att hela tiden bli ännu bättre.TÜV

Detta kontrolleras årligen av TÜV som inte
tillåter några avvikelser.


Vi är auktoriserade representanter


För våra Generalagenter både inom försäljningen, service- och reparationsverkstäderna, vilket innebär att vi uppfyller deras höga krav på kundhantering, utrustning, utbildning och reservdelshantering.


Synpunkter från våra kunder


Synpunkter från våra kunder är alltid välkomna och vi genomför kundundersökningar kontinuerligt. Resultaten sporrar oss till att ständigt jobba med förbättringsåtgärder.


Krav för att vara återförsäljare


Kraven för att vara återförsäljare och representanter för Volkswagen och Skoda är tuffa och detaljerade.


Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001:2015Be-Ge Personbilar AB

Har du frågor angående företagets
kvalitet samt kvalitetspolicy kontakta
vår Kvalitetschef.


Kvalitetschef

Simonette de Groot

0491 – 76 15 14


E-post

Kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val


Våra kunders behov är grunden till hela
vår verksamhet. Därför arbetar vi för
att varje leverans blir en god referens
för framtida affärer.


Vi har hög kompetens


Vi säkerställer medarbetarnas kompetens, organisationens expertkunnande och förutsättningar genom ständig utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.


Vi sätter kunden i fokus


Kunden är det viktigaste för oss och vi hjälper alltid till att tydliggöra kundens behov och tillhandahålla lösningar. Vi anpassar vårt agerande så att våra lösningar möter behoven på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi tar ansvar


Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och kan ta helhetsansvar som ger våra kunder trygghet hela vägen.


Vi driver ständig förbättring


Vi har utmanande mål och höga ambitioner avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten
på vårt jobb. Vi följer upp våra prestationer genom kontrollprogram, ständiga kundundersökningar och förbättrar våra arbetssätt och rutiner för att möta kundens
och omvärldens föränderliga behov.

Vårt mål är att du som kund skall få en 5-stjärnig upplevelse
av varje kontakt med oss.