Låneskydd

Be-Ge Personbilar AB erbjuder låneskydd vilket är en försäkring som mot en rimlig kostnad täcker månadsbetalningen av ditt billån och bilförsäkring vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga.
Vårt mål är att du som kund skall få en 5-stjärnig upplevelse av varje kontakt med oss.


Månadsbetalning

Vår månadsbetalning består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38
eller 52 månader.

Registrering och tillsyn

Volkswagen Finans Sverige AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn i sin egenskap av kreditmarknadsbolag. Försäkringsförmedlare
för ŠKODA Låneskydd är Volkswagen Finans Sverige och är registrerad vid Bolagsverket som försäkringsförmedlare avseende skadeförsäkring klass 1, 2 och 16 samt Livförsäkring klass 1 a).


Vårt låneskydd skyddar vid

Arbetslöshet


Vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr. Arbetslöshetsskyddet
gäller dig som löntagare
eller företagare.

Arbetsförmåga


Nedsatt arbetsförmåga vid sjukskrivning på heltid i
mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp
till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle).
Även här är högsta
ersättning per månad
är 10 000 kr.

Sjukhusvistelse


Vid sjukhusvistelse i mer
än 7 dagar täcker
låneskydd din månadsbetalning.
Ersättning för sjukhus-
vistelse utbetalas under karenstiden för helt
nedsatt arbetsförmåga.
Den högsta ersättningen
är 1/30 av 10 000 kr per dag.

Liv ( Dödsfall)


I händelse av dödsfall
betalas din restskuld/
sista betalning för aktuellt billån eller millån. Maximalt belopp som betalas ut
är 350 000 kr.


Vårt mål är att du som kund skall få en 5-stjärnig upplevelse av varje kontakt med oss.


Förutsättningar:

De förutsättningar för tecknande av gilitigt Volkswagen
eller SKODA Låneskydd är att du uppfyller följande.


- Har fyllt 18 år men inte 64 år.
- Är fullt arbetsför
- Folkbokförd i Sverige,
(inskriven i svensk allmän
försäkringskassa eller
motsvarande norsk/dansk instans).

Viktiga undantag:

För att du ska få ersättning från försäkringen ska du under minst sex månader innan första ersättningsanspråk uppkommer ha varit tillsvidareanställd, eller företagare med F-skattesedel, med en arbetstid om minst 17 tim/vecka.

Försäkringen ersätter inte anspråk om du före försäkringens tecknande hade vetskap om förestående varsel, uppsägning, eller arbetslöshet, Försäkringen ersätter inte heller sjukdom, smitta, skada, eller symtom som visat sig före försäkringens ikraftträdande, oavsett om diagnosen kunnat fastställas först därefter, eller följder därav.


Kontakta oss

Har du frågor angående vårt Låneskydd
eller vill ha mer information.
Kontakta oss här!